Rachunkowość dla małych
i średnich przedsiębiorstw

Jesteśmy biurem podatkowym z wysoce wykwalifikowanym zespołem.
Nasze usługi traktujemy jak rzemiosło, które cechuje
indywidualne podejście do Klienta.

UsługiConte to biuro podatkowe specjalizujące się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Wiemy, że każdy ma inne potrzeby, dlatego nie przykładamy gotowej miary. Nasz wysoce wykwalifikowany zespół dobiera pakiet usług najlepiej dopasowanych do każdego przedsiębiorstwa. Współpracujących z nami Klientów nie traktujemy, jak kolejne pozycje w tabelce. Szukamy optymalnych rozwiązań i monitorujemy na bieżąco zmieniające się przepisy, by zapewnić przedsiębiorstwom bezpieczeństwo i jak najlepsze możliwości rozwoju.


Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno w formie jednoosobowych firm, osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych jak i spółek kapitałowych, ich zobowiązań wobec budżetu państwa oraz własnych pracowników. Jesteśmy profesjonalistami i bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które gwarantuje bezpieczeństwo i wiarygodność naszego biura. Profesjonalizm, zaufanie, indywidualne podejście – to wartości, na których zbudowane jest Conte.

Księgowość dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą

Zakres usług

Pomoc przy zgłoszeniu firmy do CEiDG

Comiesięczne księgowanie dokumentów przychodowych i kosztowych firmy zgodnie z prawem podatkowym

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych właściciela (właścicieli przy spółce cywilnej), oraz podatku VAT firmy

Obliczanie składek ZUS właścicieli

Składanie odpowiednich deklaracji podatkowych do US i ZUS

Sporządzanie zeznania rocznego za właściciela

Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

Obsługa kadrowo-płacowa

Przygotowanie umów o pracę

Przygotowanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę

Przygotowanie świadectw pracy

Przygotowanie list płac z uwzględnieniem potrąceń i dodatków

Obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło)

Obliczanie składek ZUS i podatku dochodowego za pracowników

Wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych, wyrejestrowań oraz miesięcznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników

Sporządzanie PIT-11 pracowników i zleceniobiorców

Księgowość dla spółek jawnych, partnerskich

Zakres usług

Comiesięczne księgowanie dokumentów przychodowych i kosztowych firmy zgodnie z prawem podatkowym

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych właścicieli oraz podatku VAT firmy

Obliczanie składek ZUS właścicieli

Składanie odpowiednich deklaracji podatkowych do US i ZUS

Sporządzanie zeznania rocznego za właścicieli

Sporządzanie bilansu i rachunku wyników wraz z informacją dodatkową po zakończeniu roku podatkowego do Urzędu Skarbowego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego

Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

Obsługa kadrowo-płacowa

Przygotowanie umów o pracę

Przygotowanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę

Przygotowanie świadectw pracy

Przygotowanie list płac z uwzględnieniem potrąceń i dodatków

Obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło)

Obliczanie składek ZUS i podatku dochodowego za pracowników

Wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych, wyrejestrowań oraz miesięcznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników

Sporządzanie PIT-11 pracowników i zleceniobiorców

Pełna księgowość dla spółek kapitałowych

Zakres usług

Utworzenie planu kont

Comiesięczne księgowanie dokumentów przychodowych i kosztowych firmy zgodnie z prawem podatkowym oraz ustawą o rachunkowości

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT firmy

Składanie odpowiednich deklaracji podatkowych do US i ZUS

Sporządzanie bilansu i rachunku wyników wraz z informacją dodatkową po zakończeniu roku podatkowego do Urzędu Skarbowego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego

Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

Obsługa kadrowo-płacowa

Przygotowanie umów o pracę

Przygotowanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę

Przygotowanie świadectw pracy

Przygotowanie list płac z uwzględnieniem potrąceń i dodatków

Obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło)

Obliczanie składek ZUS i podatku dochodowego za pracowników

Wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych, wyrejestrowań oraz miesięcznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników

Sporządzanie PIT-11 pracowników i zleceniobiorców

O nasConte to firma kameralna. Każdemu z Klientów poświęcamy tyle czasu i uwagi, ile potrzebuje. Zawsze staramy się dobrze poznać firmy, które decydują się skorzystać z naszych usług, to dla nas ważne, by zrozumieć ich potrzeby, Chcemy być dla nich partnerem, budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. To wszystko sprawia że sprawnie odpowiadamy na oczekiwania naszych klientów, a oni wiedzą, że mogą na nas polegać.

Działamy od roku 1991, Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych numer 2227 wydaną w 1997 roku.

Conte Biuro Rachunkowe

ul. Hoża 19 lok. 57, 00-521 Warszawa
tel./faks +48 22 825 57 27
e-mail biuro@conte.com.pl